środki przeczyszczające

 
Środki przeczyszczające są leki stosowane w celu zwiększenia lub pobudzają częstotliwość ewakuacji jelit (zwany także katharsis lub przeczyszczający) lub zachęcić przejazd bulkier lub miękkiego stolca. Środki przeczyszczające są używane do łagodzenia zaparć. Wspólne środki przeczyszczające są używki, środki zmiękczające stolec, środki poślizgowe i środki wypełniające hiperosmotycznych.

Schorzenia związane z przeczyszczających