mieszka z zakrzepowej plamicy

Niektórzy ludzie w pełni odzyskać od zakrzepowej plamicy małopłytkowa (TTP). Jednakże nawroty (flareups) może wystąpić u wielu ludzi, którzy nabytych i dziedzicznych TTP.

Jeśli miałeś TTP, skontaktuj się z lekarzem od razu, jeśli masz oznaki lub objawy nawrotu. Te objawy to m.in.

Jeśli już leczony z TTP, należy poprosić lekarza o lekach, które mogą spowodować zwiększenie ryzyka krwawienia podczas nawrotu choroby, takie jak aspiryna i ibuprofen.

Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich over-the-counter leków leku, w tym witamin, suplementów i preparatów ziołowych.

Lekarz może zapytać, czy używasz żadnych produktów zawierających chininę. Chininy jest substancją często spotykane w toniku i odżywczych produktów zdrowotnych. Chininy może wywołać TTP lub flareup zaburzenia.

Jeśli dziecko odziedziczyło TTP, zapytaj lekarza, czy należy ograniczyć działania Twojego dziecka.

Zgłaszali wszelkie objawy zakażenia, takie jak gorączka, do lekarza. Jest to bardzo ważne dla ludzi, którzy mieli ich śledziony usunięte.

Porozmawiaj z lekarzem o zmianie leków, które mogą zwiększyć swoje ryzyko TTP, takich jak tiklopidyna i klopidogrel.