inhibitorów interleukiny

 
Inhibitory interleukin są środkami immunosupresyjnymi, które hamują działanie interleukiny. Interleukiny są grupy cytokin, które są syntetyzowane przez limfocyty, monocyty, makrofagi i niektóre inne komórki. Działają one przede wszystkim w regulacji układu odpornościowego.

Schorzenia związane z inhibitorów interleukiny