choroby zaburzenia lękowe zabiegi i leki

Celem leczenia jest poprawa objawów i zdolność do funkcjonowania w życiu codziennym. Psychoterapia, w szczególności terapii poznawczo-behawioralnej, mogą być pomocne dla choroby zaburzenia lękowe. Czasami leki mogą być dodawane.

Ponieważ doznania fizyczne mogą być związane z cierpienia psychicznego i zdrowotnego lęku, psychoterapia – zwany także leczenie talk – może być skuteczne dla choroby zaburzenia lękowe. Rodzaj psychoterapii nazywa terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może być skuteczna w umiejętności uczenia się zarządzać choroby zaburzenia lękowe. CBT można dostarczyć osobno lub w grupie.

Psychoterapia

CBT może pomóc

leki

Inne terapie behawioralne, takie jak radzenie sobie ze stresem i terapii ekspozycyjnej mogą również być pomocne.

Leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), mogą pomóc w leczeniu zaburzeń lękowych choroby. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju lub niepokój, jeśli jest obecny, może również pomóc.

Porozmawiaj z lekarzem o możliwości wykonania zabiegu medycznego oraz możliwych skutków ubocznych i ryzyka.