Choroba radzenia sobie i wsparcie Huntingtona

Szereg strategii może pomóc ludziom z chorobą Huntingtona i ich rodzinom poradzić sobie z wyzwaniami choroby.

Usługi wsparcia dla osób z chorobą Huntingtona i rodziny obejmują następujące

Usługi wsparcia

Ponieważ choroba Huntingtona powoduje stopniową utratę funkcji i śmierci, ważne jest, aby przewidzieć opieki, które będą potrzebne w zaawansowanych stadiach choroby, a pod koniec życia. Wczesne dyskusje na temat tego typu opieki umożliwić osobie z chorobą Huntingtona być zaangażowane w tych decyzji i przekazywały swoją p do pielęgnacji.

Planowanie mieszkalnych i end-of-life opieki

Tworzenie dokumentów prawnych, które określają end-of-life opieki może być korzystne dla wszystkich. upoważniają one osoby z chorobą i mogą pomóc członków rodziny uniknąć konfliktu późnym progresji choroby. Lekarz może udzielać porad na temat korzyści i wad opcji opieki w czasie, gdy wszystkie wybory mogą być dokładnie rozważone.

Sprawy, które mogą należy się zająć m.in.